Nyní nakupujete na: Stigastore.cz
Úvodní stránka Vše o nákupu Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky Stigastore.cz

Vážení zákazníci,

velice si vážíme vaší důvěry, že nakupujete zboží z naší sítě internetových obchodů ZebraStores.cz a věříme, že budete s našimi službami plně spokojeni. V následujících řádcích se dozvíte podrobnosti o našich Obchodních podmínkách.

I. Úvodní ustanovení

ZebraStores s.r.o.
Spálená 480/1, 602 00 Brno
291 81 178
DIČ CZ29181178
Vedená u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 63642


Fakturační adresa je totožná s výše uvedenou adresou Provozovatele.

Korespondenční adresa:
ZebraStores s.r.o.
Bílanská 2461/16
767 01 Kroměříž

Bankovní spojení pro platby v CZK: 2600151776/2010 vedený u Fio banky, a.s.
IBAN: CZ6220100000002600151776
SWIFT KOD: FIOZSKBAXXX

Bankovní spojení pro platby v EUR: 2900151778/8330 vedený u Fio banky, a.s. na Slovensku
IBAN: SK5483300000002900151778
SWIFT KOD: FIOZSKBAXXX

PayPal: info@sb-group.cz

I.1 Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ust. § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé z nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese http://www.Stigastore.cz, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
 
I.2 Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká prostřednictvím komunikačních prostředků, které umožňují uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti stran (dále jen „prostředky komunikace na dálku“). Obchodní podmínky tedy dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese http://www.Stigastore.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, která jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání (pozn. podnikatel – blíže viz ust. § 420 a násl. občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů).
 
I.3 Veškeré právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím jsou uzavřeny a vznikají v souladu s právním řádem České republiky, přičemž právní vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb., dále jen „občanský zákoník“) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákonem č. 634/1992 Sb., dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“), oba zákony ve znění pozdějších předpisů.
 
I.4 Kupující bere na vědomí, že veškeré informace mimo vložených výrobků, obsažené na stránkách Stigastore.cz včetně designu stránek tvoří know-how společnosti, jež je duševním vlastnictvím provozovatele. Obsah těchto stránek nelze kopírovat, ani jinak distribuovat.
 
I.5 Právní vztahy jsou uzavírány a tyto obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva je vyhotovena v českém jazyce a lze ji uzavřít v českém jazyce.
 
I.6 Smlouva je uzavřena až po potvrzení /akceptaci/ objednávky kupujícího prodávajícím. Ust. § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Prodávající se zavazuje doručit kupujícímu objednané zboží a kupující se zavazuje prodávajícímu objednané zboží uhradit v plné výši. Akceptace (potvrzení) objednávky je provedena prostřednictvím e-mailu, výjimečně může být provedena telefonicky.

I.7 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, www.coi.cz.
 

II. Uzavření kupní smlouvy

II.1 Veškerá prezentace zboží na webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající nemá povinnost uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

II.2 Webové rozhraní obsahuje seznam zboží a informace o tomto zboží, a to včetně uvedení cen za jednotlivé zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty (DPH) a všech souvisejících poplatků (kromě dopravy a poštovného). Ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít s kupujícím smlouvu za individuálně sjednaných podmínek (pak mají odchylná ujednání v takové smlouvě přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek). Podání objednávky zboží je možné učinit vyplněním a odesláním objednávkového formuláře, případně telefonicky či e-mailem. Podáním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

II.3 Pro objednání zboží či služby vyplní kupující objednávkový formulář v elektronickém nákupním košíku ve webovém rozhraní internetového obchodu. Objednávkový formulář v elektronickém nákupním košíku obsahuje zejména informace o:
a) objednávaném zboží,
b) způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží,
c) informace o nákladech spojených s dodáním zboží
(dále společně jen jako „objednávka“).

II.4 Před podáním objednávky je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil (zadal), a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku podá kupující kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa zákazníka“).

II.5 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení podání objednávky (například e-mailem či telefonicky).

II.6 Prodávající je povinen dodat zboží, které si kupující objednal. Této povinnosti je zbaven v případě vyprodání zásob, o čem bude kupující informován.

II.7 Kupující souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití prostředků komunikace na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (zejména náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám dle aktuálního sazebníku dodavatele, přičemž tyto náklady se neliší od základního sazebníku dodavatele.

II.8 Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po zaplacení celé kupní ceny zboží.

II.9 Kupující má právo objednávku zrušit. Zrušení objednávky může kupující učinit e-mailem na e-mailové adrese: info@zebrastores.cz, či telefonicky na tel. čísle +420 511 444 331. Kupující může bez udání důvodu zrušit svou objednávku před její expedicí. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku kupujícího v případě, že prodávající bude žádat dodatečné potvrzení objednávky a kupující nebude kontaktní a objednávku dodatečně do 48 hodin nepotvrdí, či v případě, že kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

II.10 V případě, že kupující zruší objednávku:
a) a zboží již bylo zabaleno a odesláno, má prodávající právo požadovat úhradu nákladů na zabalení a odeslání zboží,
b) a zboží již bylo zabaleno, může prodávající požadovat úhradu nákladů vzniklých se zabalením zboží,
c) a zboží ještě nebylo zabaleno ani odesláno, nebude vyžadován žádný poplatek.

II.11 Kupující na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

III. Cena za zboží a platební podmínky

III.1 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • Hotovost - při osobním odběru v místech provozovny ZebraStores.cz, Bílanská 2461/16, 767 01 Kroměříž, si zboží vyzvedněte, prosím, do 1 týdne od data objednávky, budete telefonicky i e-mailem kontaktováni, že je zboží připraveno
 • Dobírka - při platbách prostřednictvím PPL, České pošty
 • Bankovní převod v ČR - na číslo účtu 2600151776/2010 (zboží zasíláme až po obdržení platby), jako variabilní symbol uveďte číslo faktury, jež Vám přijde na Váš e-mail 
 • Bankovní převod na Slovensku - na číslo účtu 2900151778/8330 (zboží zasíláme až po obdržení platby), jako variabilní symbol uveďte číslo faktury, jež Vám přijde na Váš e-mail  (IBAN SK5483300000002900151778)
 • Platba kartou - při osobním odběru v místě provozovny na adrese Bílanská 2461/16, 767 01 Kroměříž. Bereme všechny typy karet.
 • PayPal - při dokončení objednávky budete přesměrování na platební bránu PayPal
 • PayMuzo - prostřednictvím tohoto systému můžete platit přes internet svoji kartou VISA, Mastercard nebo Maestro, platba je pohodlná, rychlá a bezpečná. (Pozn.: placení kartou přes internet musíte mít povoleno u své banky)
 • Zákazníci ze Slovenska mohou platit BANKOVNÍM PŘEVODEM (náš účet je vedený v EUR a na Slovensku, proto neplatíte za zahraniční platbu), DOBÍRKOU, Platební kartou (PayMuzo) nebo PayPalem!


III.2 Společně s cenou za zboží je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou za zboží i náklady spojené s dodáním zboží.

III.3 Prodávající nepožaduje od kupujícího žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu; to se nevztahuje na případy, kdy kupující sám zvolí úhradu kupní ceny předem.

III.4 V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 kalendářních dnů od uzavření smlouvy (jinak si prodávající vyhrazuje právo objednávku zrušit). V případě objednávky zboží a volby jeho osobního odběru je zboží rezervováno po dobu 7 kalendářních dnů, pokud není do této doby vyzvednuto, je vráceno zpět k prodeji.

III.5 V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby, jinak prodávající nebude schopen platbu identifikovat. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit cenu za zboží splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

III.6 Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ust. § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

III.7 Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě smlouvy kupujícímu daňový doklad. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. 

III.8 Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

IV. Odstoupení kupujícího od kupní smlouvy

IV.1 Je-li předmětem smlouvy poskytování služeb, začne prodávající s plněním své povinnosti ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy pouze na základě výslovné žádosti spotřebitele učiněné v textové podobě. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a prodávající s plněním na základě výslovné žádosti spotřebitele začal před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí prodávajícímu poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy. Je-li sjednaná cena nepřiměřeně vysoká, uhradí spotřebitel prodávajícímu poměrnou část ceny odpovídající tržní hodnotě poskytovaného plnění.

IV.2 Kupující – spotřebitel má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, a to bez udání důvodu a jakékoliv sankce. Prodávající tuto lhůtu dobrovolně prodlužuje na 30 dnů. Lhůta 30-ti dnů běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o 
a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

IV.3 Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve shora uvedené lhůtě, a to na adresu provozovny: ZebraStores s.r.o., Bílanská 2461/16, 767 01 Kroměříž či na adresu elektronické pošty prodávajícího: info@zebrastores.cz. V tomto případě kupující oznámí prodávajícímu, že odstupuje od kupní smlouvy, uvede číslo objednávky, jméno a datum nákupu. V případě takového odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší.
Po odstoupení od smlouvy je nutné do 14 dní doručit zboží fyzicky zpět na adresu provozovny prodávajícícho: ZebraStores s.r.o. Bílanská 2461/16, 767 01 Kroměříž, nejlépe bez zbytečného odkladu. Peněžní prostředky budou navráceny, jakmile vrácené zboží dorazí na sklad prodávajícího.

IV.4 Vzorový formulář pro odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem v souladu s nařízením vlády č. 363/2013 Sb.: (vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy):

Formulář ke stažení

IV.5 Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené, neopotřebené a v původním obalu. Obal nesmí být poničený, popsaný, polepený nebo jinak znehodnocený. V případě poškození či nevrácení původního obalu si prodávající odečte 100,- Kč z vrácené částky.

IV.6 V případě odstoupení od smlouvy dle těchto obchodních podmínek vrátí prodávající kupujícímu nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Vrácení zboží prodávajícímu provádí kupující na vlastní náklady.

V případě vrácení zboží z objednávky s dárkem "doprava zdarma" si prodávající vyhrazuje právo z vrácené částky odečíst 115 Kč za poštovné, pokud hodnota zbývajícího zboží z této objednávky nepřesáhne 2000 Kč a kupujícímu z tohoto důvodu zaniká nárok na poštovné zdarma.


IV.7 Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu právo na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na náhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

IV.8 Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

IV.9 Ve vlastním zájmu zašle kupující zboží zpět jako pojištěnou zásilku a zvolí vhodný obal, jelikož prodávající neodpovídá za případnou ztrátu či poškození zásilky při přepravě.

IV.10 Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
Dárkem je i dopravné (poštovné) zdarma a tato hodnota se také odečítá (hradí).

IV.11  Zboží neposílejte na dobírku! V takovém případě nebude přijato!

IV.12 Spodní prádlo a ponožky není možné z hygienických důvodů vyměnit ani vrátit.

V. Přeprava a dodání zboží

V.1 Dodací lhůta pro dodání zboží běží od potvrzení závazné objednávky kupujícího prodávajícím za předpokladu včasného dodání všech podkladů a informací, které jsou nezbytné pro vyřízení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě speciálního (zvláštního) požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

V.2 Zboží je dodáváno balíkem, případně obálkou, a to přepravcem dle volby kupujícího. Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností prodávajícího dodáno v co nejkratší době, obvykle do 1-3 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky, nejpozději však do 14 pracovních dnů. V případě delší dodací doby (zboží není momentálně skladem nebo jiné závažné důvody), bude kupující informován a bude s ním konzultována možnost dalšího postupu, případně má poté kupující také právo od smlouvy odstoupit.

V.3 V případě volby platby předem na účet bude kupujícímu zboží rezervováno po dobu 5 kalendářních dnů, pokud není stanoveno jinak. Pokud kupující částku za zboží (kupní cenu) neuhradí, může být objednávka stornována a zboží nabídnuto k dalšímu prodeji. V případě osobního odběru a platbě v hotovosti v místě podnikání prodávajícího činí tato lhůta 7 kalendářních dnů. V případě volby platby předem na účet prodávajícího bude zboží kupujícímu odesláno až po zaplacení celé částky za zboží včetně nákladů spojených s dopravou.

V.4 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

V.5 Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a sepsat záznam o porušení zásilky. Bez tohoto může být reklamace kupujícího neúspěšná. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Pokud tedy došlo k viditelnému porušení zásilky nebo vniknutí do zásilky, je nezbytné s přepravcem sepsat záznam o škodě na zásilce. Je nezbytné také co nejdříve kontaktovat prodávajícího telefonicky nebo emailem. V případě nedodržení tohoto postupu není možné žádat dodání chybějícího nebo poškozeného zboží.

V.6 Ceny poštovného a balného najdete v sekci Platební a dodací podmínky.
 

VI. Platební a dodací podmínky

VI.1 Zboží odesílá prodávající obvykle do 1-3 pracovních dnů při platbě dobírkou nebo od obdržení platby, nejpozději do 14 dnů od závazného potvrzení objednávky. Pakliže není možné tuto lhůtu dodržet, bude prodávající kupujícího včas informovat.
 

VI.2 Balné je pro všechny zásilky zdarma!

VI.3 Přehled dodacích a platebních způsobů:

 • PPL - cena 115 Kč, platba platební kartou on-line, platba předem bankovním převodem na č.ú. 2600151776/2010, prostřednictvím PayPal nebo PayMuzo, platba okamžitým převodem on-line
 • PPL - cena 145 Kč, platba dobírkou
 • PPL/DHL Slovensko - cena 135 Kč, platba platební kartou on-line, platba předem bankovním převodem na č.ú. 2900151778/8330 (IBAN SK5483300000002900151778), prostřednictvím PayPal nebo PayMuzo, platba okamžitým převodem on-line
 • PPL/DHL Slovensko - cena 165 Kč, platba dobírkou v Euro dle aktuální kurzu (převodní kurz stanovuje spediční společnost PPL/DHL)

Aktuální kurz ČSOB, kterým se řídí společnost PPL, naleznete ZDE (Platí kurz pro nákup devizy EURO)

 • Česká pošta - cena 119 Kč, platba platební kartou on-line, platba předem bankovním převodem na č.ú. 2600151776/2010, prostřednictvím PayPal nebo PayMuzo, platba okamžitým převodem on-line
 • Česká pošta - cena 149 Kč, platba dobírkou
 • Osobní odběr - zdarma, v prostorách provozovny ZebraStores.cz, zboží si vyzvedněte nejpozději do 1 týdne od data objednávky
 •  
 • Při objednávce nad 2000 Kč včetně DPH je dopravné zdarma!! (platí pouze pro Českou republiku a při výběru platby předem, nikoliv na dobírku)
 

VII. Práva z vadného plnění

VII.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména občanským zákoníkem (a to zejména jeho ust. §1914 – §1925, § 2099 - §2117, § 2161 - § 2174).

VII.2 Kdo plní za úplatu jinému, je zavázán plnit bez vad s vlastnostmi vymíněnými nebo obvyklými tak, aby bylo možné použít předmět plnění podle smlouvy, a je-li stranám znám, i podle účelu smlouvy. Je-li splněno vadně, má kupující práva z vadného plnění.

VII.3 Prodávající plní vadně, zejména
a) poskytne-li předmět plnění, který nemá stanovené nebo ujednané vlastnosti,
b) neupozorní-li na vady, které předmět plnění má, ač se při takovém předmětu obvykle nevyskytují,
c) ujistí-li kupujícího v rozporu se skutečností, že předmět plnění nemá žádné vady, anebo že se věc hodí k určitému užívání, nebo
d) zcizí-li cizí věc neoprávněně jako svoji.

VII.4 Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,
a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

VII.5 Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

VII.6 Ustanovení uvedená v předchozím článku se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

VII.7 Věc je vadná, pokud nebyla dodána v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý. Za vadu se považuje i plnění jiné věci.

VII.8 Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. To neplatí, ujistil-li ho prodávající výslovně, že věc je bez vad, anebo zastřel-li vadu lstivě.

VII.9 Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

VII.10 Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo
a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
b) na odstranění vady opravou věci,
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
d) odstoupit od smlouvy.

VII.11 Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

VII.12 Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

VII.13 Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,
a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
b) použil-li kupující věc ještě před objevením vady,
c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
d) prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

VII.14 Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

VII.15 Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost.
Toto se však nepoužije
a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo
d) vyplývá-li to z povahy věci.

VII.16 Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

VII.17 Práva z vadného plnění nelze vztahovat na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním ani na poškození v důsledku manipulace vedoucí k poškození výrobku, nejčastěji pádu apod.
 

VIII. Reklamační řád

VIII.1 Reklamační řád vychází z platné a účinné legislativy – zejména z ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a vztahuje se na věci, u nichž jsou uplatňována práva zákazníka z vadného plnění (dále jen „reklamace“).

VIII.2 Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

VIII.3 Práva z vadného plnění jsou upravena v čl. VII těchto obchodních podmínek.

VIII.4 Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy. Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci. K těmto soud přihlédne jen k námitce prodávajícího, že vada nebyla včas oznámena. Prodávající však nemá právo na námitku, je-li vada důsledkem skutečnosti, o které prodávající v době odevzdání věci věděl nebo musel vědět.

VIII.5 Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Toto se však nepoužije
a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo
d) vyplývá-li to z povahy věci.

VIII.6 Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. V potvrzení uvede i své jméno, sídlo a identifikující údaj, popřípadě i další údaje potřebné ke zjištění jeho totožnosti. Je-li to potřebné, vysvětlí prodávající v potvrzení srozumitelným způsobem obsah, rozsah, podmínky a dobu trvání své odpovědnosti i způsob, jakým lze uplatnit práva z ní plynoucí. V potvrzení prodávající zároveň uvede, že další práva kupujícího, která se ke koupi věci vážou, nejsou dotčena. Nesplnění těchto povinností není na újmu platnosti potvrzení. Nebrání-li tomu povaha věci, lze toto potvrzení nahradit dokladem o zakoupení věci obsahujícím uvedené údaje.

VIII.7 Ujednají-li prodávající a kupující zkrácení doby pro uplatnění práv z vadného plnění, nepřihlíží se k takovému ujednání. To neplatí, pokud strany zkrátily tuto dobu na polovinu zákonné doby při koupi již použitého spotřebního zboží; ujednaly-li si zkrácení větší, platí za ujednanou polovina zákonné doby.

VIII.8 Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

VIII.9 Práva z vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena. Je-li však v potvrzení podle čl. VIII.7 uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. Osoba takto určená k opravě provede opravu ve lhůtě dohodnuté mezi prodávajícím a kupujícím při koupi věci.

VIII.10 S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba, je prodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží nebo poskytovaných služeb, případně i v místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupující, nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

VIII.11 Pro reklamaci kupující prodávajícího kontaktuje písemně dopisem na adrese ZebraStores s.r.o. (ZebraStores.cz), Bílanská 2461/16, 767 01 Kroměříž, telefonicky (tel. +420 511 444 331), e-mailem (info@zebrastores.cz), nebo osobně na adrese ZebraStores s.r.o. (ZebraStores.cz), Bílanská 2461/16, 767 01 Kroměříž.

VIII.12 Za situace, kdy je potřeba zboží zaslat prodávajícímu, si kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží důkladně zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu (a to včetně veškerého příslušenství) a označí zásilku příslušnými symboly.  Zboží k reklamaci zašle kupující na adresu ZebraStores s.r.o. (ZebraStores.cz), Bílanská 2461/16, 767 01 Kroměříž.

VIII.13 Součástí reklamace je přiložení jakéhokoliv dokladu o koupi a popis závady. Po vyřízení reklamace bude prodávající kupujícího nejčastěji telefonicky, e-mailem, případně dopisem kontaktovat. Zboží neposílejte na dobírku, v takovém případě nebude přijato.

VIII.14 Prodávající může poskytovat zdarma k nákupu dárky. Na tyto dárky se nevztahují žádná práva spotřebitele.

VIII.15 Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu zboží, funkčních vlastností a z neodborného používání zboží, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací.

VIII.16 Zboží je z hygienických důvodů k reklamaci přijato pouze řádně vyčištěné.

VIII.17 Při reklamaci tenisových nebo badmintonových raket reklamujte rakety vypletené (nevystříhávejte výplet ani v případě jeho porušení). Pouze u vypletené rakety výrobce může objasnit příčinu, zda bylo porušení konstrukce způsobeno závadou výrobku nebo narázem na jiný předmět.

IX. Výměna zboží

IX.1 Zboží, které Vám nevyhovuje nebo není, úplně podle Vašich představ Vám rádi vyměníme. V souladu se zákonem má zákazník právo vyměnit zboží do 14 dní od převzetí zboží. Prodávající tuto lhůtu dobrovolně prodlužuje na 30 dní. Zboží, které chcete vyměnit zašlete nepoškozené, neopotřebené a v původním obalu na adresu: ZebraStores s.r.o. (ZebraStores.cz), Bílanská 2461/16, 767 01 Kroměříž, spolu s kopií faktury a průvodním dopisem. Výměnu provádíme za nejnižší možné poštovné - tedy 115 Kč.

IX.2 Spodní prádlo a ponožky není možné z hygienických důvodů vyměnit ani vrátit.

IX.3 Zboží neposílejte na dobírku! V takovém případě nebude přijato!
 

X. Ochrana osobních údajů

X.1 Ochrana osobních údajů kupujícího je poskytována dle platné legislativy, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

X.2 Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a případně firma, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, případně adresa pro doručení, pokud se liší od adresy bydliště (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

X.3 Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy. Neuvede-li kupující jinou možnost, souhlasí také se zpracováním osobních údajů prodávajícím a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

X.4 Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu, případně při registraci, ve svém uživatelském účtu) uvádět správně a pravdivě, prodávající nenese náklady spojené s uvedením chybných osobních údajů (zejména jména a adresy) kupujícím.

X.5 Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám. Daňové doklady však mohou být předány subjektům, které jsou oprávněny tyto doklady kontrolovat (správce daně apod.).

X.6 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou, a to až do doby vyjádření písemného nesouhlasu kupujícího s jejich zpracováním. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

X.7 Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího. Tento souhlas je možné kdykoli písemně odvolat na e-mailové adrese info@zebrastores.cz či dopisem zaslaným na adresu místa podnikání prodávajícího.

X.8 Kupující souhlasí s ukládání tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je na webovém rozhraní možné učinit nákup zboží a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies do počítače kupujícího, může kupující souhlas dle předchozí věty kdykoliv odvolat.

X.9 Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

X.10 Kupující bere na vědomí a současně souhlasí s tím, že mu po každém uskutečnění plnění ze strany prodávajícího může být zaslán na kontaktní e-mail formulář Heureka.cz, Zboží.cz, Allegro Group CZ, s.r.o. (aukro.cz) apod., obsahující dotazník spokojenosti zákazníka, tento dotazník však kupující nemá povinnost vyplňovat.

X.11 Kupující bere na vědomí, a pokud při podání objednávky neuvede jinak, pak souhlasí s tím, že ho po uskutečnění plnění ze strany prodávajícího prodávající prostřednictvím e-mailové adresy může oslovit s dotazem, zda mu zboží vyhovuje, zda žádá dalšího poradenství ohledně zboží apod. S tímto může kupující již při podání objednávky vyslovit nesouhlas.
 

XI. Sleva pro studenty

XI.1 Všichni studenti do 26-ti let včetně (rozhodující je datum narození, nikoli ročník), kteří se při osobním odběru zboží prokážou vlastním studentským průkazem (ISIC, Index Studenta, apod. ), dostanou slevu ve výši 5%. Sleva platí pouze na zboží, které není ve výprodeji. Sleva neplatí na zvýhodněné vánoční balíčky.

XI.2 Podmínky získání slevy - A) osobní odběr zboží v místech provozovny ZebraStores.cz, Bílanská 2461/16, 767 01 Kroměříž, B) vlastní studentský průkaz, podmínky jsou kumulativní a musí být splněny obě.

XII. Mimosoudní řešení sporů


XII. 1 V případě, že dojde mezi prodávajícím a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je


Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

XIII. Závěrečná ustanovení

XIII.1 Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

XIII.2 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není veřejně přístupná.

XIII.3 Kupní smlouva je uzavřena a obchodní podmínky vyhotoveny v českém jazyce.

XIII.4 Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky (webového rozhraní) nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

XIII.5 Prodávající upozorňuje kupujícího, že informace na webových stránkách (webovém rozhraní) jsou zčásti přebírány od třetích stran, mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Prodávající může kdykoliv bez předchozího upozornění změnit produkty a služby popsané na svých stránkách a negarantuje věcnou správnost jejich obsahu.

XIII.6 Náklady na použití telekomunikačních prostředků jsou v běžné výši, hradí je kupující a odpovídají tarifům telekomunikačních služeb kupujícího či tarifům dodavatelů jiných služeb, které kupující využívá.

XIII.7 Objednávkou zboží na internetovém obchodě Stigastore.cz kupující souhlasí s celými Obchodními podmínkami. Provozovatel je oprávněn k činnostem souvisejícím s provozu internetového obchodu na základě živnostenských oprávnění. Uzavřené kupní smlouvy jsou archivovány Provozovatelem v elektronické podobě a nejsou přístupné.

XIII.8 Ceny u zboží v akci (akční zboží) platí do vyprodání zásob tohoto akčního zboží.

XIII.9 Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu.

XIII.10 V případě, že by některé ustanovení těchto Obchodních podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí Obchodních podmínek nebo kupní smlouvy. Změny Obchodních podmínek nebo kupní smlouvy mohou být činěny pouze písemně, změněné Obchodní podmínky jsou účinné dnem jejich zveřejnění.

XIII.11 Provozovatel nenese odpovědnost za jakékoli ztráty, zranění nebo poškození majetku, ať už přímé nebo nepřímé, způsobené vadou dodaného zboží, pokud tato ztráta, zranění nebo poškození majetku nevzniklo nedbalostí, opomenutím nebo úmyslem na straně Provozovatele.

XIII.12 Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2014.

 

Hotline: +420 511 444 331
E-mail:
info@zebrastores.cz

Zobrazit menu
Ověřeno našimi zákazníky
„Velice slušný obchod. Na nový rok měli sice pár dní inventuru, ale to se dá pochopit. “
před 1283 dny
„Klady: Rychlé dodání zboží. Výborná komunikace. “
před 2026 dny
„Klady: Rychlé dodání, skvělá komunikace, vstřícnost “
před 2030 dny
„+Rychlé dodání +Rychlé informace o stavu objednávky “
před 2395 dny
„pohodový nákup
Klady: rychlost a velký výběr
Slabiny: nevím“
před 2777 dny
 • Autorizovaný prodejce
 • Vrácení zboží do 30-ti dnů
 • Doprava zdarma od 2000 Kč
 • Dárek Za každý nákup
 • 100% originální zboží s garancí
Podporované platební metody

E-shopy na míru Bluesoft & Powered by Kentico

Přihlášení